۱۹-۲۱ آبان ۱۳۹۵
زمان باقی مانده تا اختتامیه کنفرانس

0 روز
0 ساعت
0 دقیقه
0 ثانیه

مهلت ارسال مقالات2016-8-15

Dear Sir/Madam We regret to inform you that the abstract submission deadline has passed and we no longer accept any submissions. Please accept our apologies. With kind regards, Farshid Arbabi

مهلت ارسال پوستر2016-9-05

Dear Sir/Madam We regret to inform you that the poster submission deadline has passed and we no longer accept any submissions. Please accept our apologies. With kind regards, Farshid Arbabi

ثبت نام مهلت ارسال2016-10-25

Dear Sir/Madam We regret to inform you that the registration deadline has passed and we no longer accept any online registrations. Registration will be available onsite on 9th Nov. Please accept our apologies. With kind regards, Farshid Arbabi

سخنرانان

۱۵ سایر
۱۳۰ مقاله
۲۴۰ ارسال شده
۵۰ سخنرانان
روز ۱
روز ۲
روز ۳
سالن اصلی
سالن پویش
سالن چشم انداز

ثبت نام

افتتاحيه

سخنران :

 • رئیس انجمن : دکتر محمد رضا قوام نصيری (کلينيکال انکولوژی)
 • دبیر علمی : دکتر علیرضا نیکوفر(کلینیکال انکولوژی)
 • دبیر اجرایی : دکتر فرشید اربابی( کلینیکال انکولوژی)
 • دکتر محمد آقاجانی (کارديولوژيست، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

تجلیل از :
دکتر بهمن امامی( کلینیکال انکولوژی)
رونمایی از تمبر انجمن و کنگره
رونمايی از جايزه منطقه ای پژوهش های کاربردی در سرطان

Read More
دکتر بهمن امامی
دکتر محمد رضا قوام نصيری
دکتر عليرضا نيکوفر
دکتر فرشيد اربابی
دکتر محمد آقاجانی

پانل اقتصاد درمان (سرطان)

گرداننده:
دکتر علی قنبری مطلق (رئيس اداره سرطان وزارت بهداشت)

اعضا :

 • دکتر محمد آقاجانی (معاون درمان وزارت بهداشت)
 • دکتر محمد هادی نوبخت (رييس کميسيون بهداشت مجلس)
 • دکتر علي اکبر ساری(رئيس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)
 • دکتر محمد اسماعيل اکبری (جراح)
 • دکتر سيد جليل حسينی (ارولوژی)
 • دکتر محمد جواد کبير (مدير عامل سازمان بيمه سلامت)
 • دکتر کاظم ميکائيلی (سرپرست دفتر بيمه سلامت)
 • دکتر گودرز مزدايی (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر محمدعلی همتی( معاونت درمان سازمان تأمين اجتماعی)
Read More
دکتر علی قنبری مطلق
دکتر محمد آقاجانی
دکتر علی اکبری ساری
دکتر محمد اسماعيل اکبری
دکتر سيد جليل حسينی
دکتر محمد جواد کبير
دکتر کاظم ميکائيلی
دکتر گودرز مزدايی
دکتر محمد هادی نوبخت
دکتر محمدعلی همتی

استراحت و پذیرایی

هيئت رئيسه:

 • دکتر عبدا.. فضل عليزاده ( کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر امان ا… کيهانی (جراح)
 • دکتر شباهنگ محمدی (گوش و حلق و بينی)
Read More
دکتر عبدا.. فضل عليزاده
دکتر امان ا… کيهانی
دکتر شباهنگ محمدی

رویکرد چند گروهی در سرطانهای سر و گردن

دکتر جورج هاتوم (کلينيکال انکولوژی)

Read More
دکتر جورج هاتوم

پانل عود سر و گردن

گرداننده: دکتر بهمن امامی (کلينيکال انکولوژی)
اعضا:

 • دکتر جورج هاتوم (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر انيس ازيار (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر جاسپر اريکسون (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر آبتين درودينيا (پزشکي هسته ای)
 • دکتر ايرج حريرچی (جراح)
 • دکتر رهام سالک (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر شهريار شهرياريان (راديولوژی)
 • دکتر شباهنگ محمدی (گوش و حلق و بينی)
 • دکتر مازيار مطيعی (گوش و حلق و بينی)
Read More
دکتر بهمن امامی
دکتر جاسپر اريکسون
دکتر جورج هاتوم
دکتر انيس ازيار
دکتر مازيار مطيعی
دکتر آبتين درودينيا
دکتر شباهنگ محمدی
دکتر ايرج حريرچی
دکتر رهام سالک
دکتر شهريار شهرياريان

نماز و نهار

کنترل کيفيت در راديوتراپی

دکتر اسماعيل پارسايی (فيزيک پزشکی)

Read More
دکتر اسماعيل پارسايی

تلاوت قرآن و سرود

هيئت رئيسه:

 • دکتر سعيد الماسی (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر رسول عزيزی (جراح)
 • دکتر حسين مدنی (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر محمدرضا مير (جراح انکولوژی)
Read More
دکتر سعيد الماسی
دکتر رسول عزيزی
دکتر حسين مدنی
دکتر محمدرضا مير

سرطان پانکراس پیشرفته غیر متاستاتیک، جراحی، کمورادیاسیون؟

دکتر احمد مافی (کلینیکال انکولوژی)

Read More
دکتر احمد مافی

درمان رادیوتراپی شیمی درمانی همزمان به عنوان درمان قطعی در سرطان رکتوم؟!

دکتر علیرضا عموحیدری (کلینیکال انکولوژی)

Read More
دکتر عليرضا عموحيدری

سرطان کولون

Prof. Volker Heinemann

Read More
Prof. Dr. med. Volker Heinemann

پانل: کانسر رکتوم با متاستاز محدود

گرداننده: دکتر پيام آزاده (کلينيکال انکولوژی)

اعضا:

 • دکتر هادی احمدی آملی (جراح)
 • دکتر رضا اقدام ضميری (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر محمد باقری (گوارش و کبد)
 • دکتر محسن توليت کاشانی (جراح)
 • دکتر ناصر رخشانی(پاتولوژی)
 • دکترحسين قناعتی (راديولوژی)
 • دکتر حميدرضا ميرزايی (کلينيکال انکولوژی)
Read More
دکتر پيام آزاده
دکتر هادی احمدی آملی
دکتر رضا اقدام ضميری
دکتر محمد باقری
دکتر محسن توليت کاشانی
دکتر ناصر رخشانی
دکترحسين قناعتی
دکتر حميدرضا ميرزايی

استراحت و پذیرایی

هيئت رئيسه:

 • دکتر غلامرضا پورمند (ارولوژی)
 • دکتر محمد سدهی اصفهانی (ارولوژی)
 • دکتر منوچهر سرداری کرمانی (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر محمد رضا قوام نصيری (کلينيکال انکولوژی)
Read More
دکتر محمد رضا قوام نصيری
دکتر غلامرضا پورمند
دکتر محمد سدهی اصفهانی
دکتر منوچهر سرداری کرمانی

چگونه PET-CT Scan ميتواند باعث کاهش درمانهای اضافه شود؟

دکتر مهرداد بخشايش کرم (راديولوژی)

Read More
دکتر مهرداد بخشايش کرم

انتخاب بیمار برای حفظ مثانه

دکتر هادی مولانا (کلینیکال انکولوژی)

Read More
دکتر هادی مولانا

بهترین زمان شروع شیمی درمانی در سرطان پروستات پیشرفته

دکتر فرزین دهسرا (کلینیکال انکولوژی)

Read More
دکتر فرزین دهسرا

پانل: درمان سرطان پروستات پیشرفته

گرداننده: دکتر میلیر(کلینیکال انکولوژی)
اعضا:

 • دکتر مجتبی انصاری (پزشکی هسته ای)
 • دکتر محمود پروين (آسيب شناسی)
 • دکتر علی رازی (ارولوژی)
 • دکتر مهيار غفوری (راديولوژی)
 • دکتر محمد سليمانی (ارولوژی)
 • دکتر مهدی عقيلی (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر کارل سالمبير (کلينيکال انکولوژی)
Read More
دکتر کارل سالمبير
دکتر ميلير
دکتر مجتبی انصاری
دکتر محمود پروين
دکتر علي رازی
دکتر مهيار غفوری
دکتر محمد سليمانی
دکتر مهدی عقيلی

نماز و نهار

مجمع عمومی انجمن

تلاوت قرآن و سرود

هيئت رئيسه:

 • دکتر عباس اميرجمشيدی (جراح مغز و اعصاب)
 • دکتر سام حاجی علی لو سامی (ارتوپدی)
 • دکتر احمد مصلائی (کلينيکال انکولوژی)
 • دکتر سيدربيع مهدوي (فيزيک)
 • دکتر غلامحسين نوفرستی (کلينيکال انکولوژی)
Read More
دکتر سام حاجی علی لو سامی
دکتر غلامحسين نوفرستی
دکتر سيدربيع مهدوی
دکتر عباس اميرجمشيدی
دکتر احمد مصلائی

رادیوتراپی در سارکوم قبل یا بعد از جراحی

دکتر پدرام فدوی (کلینیکال انکولوژی)

Read More
دکتر پدرام فدوی